صفحه اصلی فید ارتباط با ما
فارسیالعربیهEnglish

   


شنبه 25 اردیبهشت 1361

هفته: 
شنبه
[اقامه‌] نماز جمعه‌ را به‌ عهده‌ آقای‌ [محمد مهدی‌]ربانی‌ املشی‌ گذاشتم‌. تا ساعت‌ یازده‌ مطالعه‌و پیاده‌ روی‌ داشتم‌ و ظهر همراه‌ با خانواده‌ و همسر شهید مطهری‌ به‌ کرج‌ رفتیم‌. مهمان‌ آقای‌[حسین‌ فریدون‌]روحانی‌ فرماندار کرج‌ بودیم‌. آقایان‌ [عبدالکریم‌] موسوی‌اردبیلی‌،[عبدالمجید]معادیخواه‌، [علی‌اکبر]ناطق‌نوری‌ و دکتر [حسن‌]روحانی‌ هم‌ بودند. تا غروب‌ آنجاماندیم‌. مقداری‌ باران‌ آمد و هوا خوب‌ بود.
شب‌ به‌ خانه‌ آمدم‌ و به‌ اخبار صداوسیما گوش‌ دادم‌. با جبهه‌ تماس‌ گرفتم‌ و معلوم‌ شد درطلائیه‌، عراق‌ به‌ ما حمله‌ کرده‌ و خاکریزی‌ تصرف‌ کرده‌ و چند نفر از ما اسیر گرفته‌ است‌. احتمالابرای‌ منصرف‌ کردن‌ فکر ما از خرمشهر دست‌ به‌ این‌ کار زده‌ است‌.