صفحه اصلی فید ارتباط با ما
فارسیالعربیهEnglish

   

تفسیر آیات قرآن کریم – سوره آل عمران – آیه ١٢٦ – کتاب تفسیر راهنما - تالیف آیت الله هاشمی رفسنجانی

بازگشت به لیست »

وَمَا جَعَلَهُ اللّهُ إِلاَّ بُشْرَی لَکُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُکُم بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِیزِ الْحَکِیمِ

و خدا این را جز بشارتی برای شما قرار نداد، و برای اینکه قلب هایتان به وسیله آن اطمینان یابد. و نصرت جز از نزد خدای عزّتمند حکیم نیست.


1 نزول فرشتگان و یاری آنان، تنها مژده ای است برای مؤمنان پیکارگر و آرامش دهنده دلهای آنان، نه تعیین کننده پیروزیها

و ما جعله اللّه الّا بشری لکم و لتطمئنّ قلوبکم به

ضمیر در «ما جعله اللّه»، به امداد، که از «یمددکم» استفاده می شود، برمی گردد.


2 نیاز پیکارگران به بشارت و تقویت روحیه و آرامش دل، برای پیروزی بر دشمنان

و ما جعله اللّه الّا بشری لکم و لتطمئنّ قلوبکم به


3 دل آدمی، کانون آرامش و اطمینان

و لتطمئنّ قلوبکم به


4 فتح و پیروزی بر دشمنان، تنها از جانب خدای «عزیز و حکیم»

و ما النّصر الّا من عند اللّه العزیز الحکیم


5 پیروزی جبهه مؤمنان، پرتویی از عزّت و حکمت خداوند

و ما النّصر الّا من عند اللّه العزیز الحکیم


6 خداوند، تعیین کننده اصلی و نهایی پیروزی مؤمنان است; نه فرشتگان و یا تواناییهای شخصی رزمندگان

و ما جعله اللّه الّا بشری لکم ... و ما النّصر الّا من عند اللّه

بیان انحصار پیروزی آفرینی به خدا و نقش امداد ملائکه تنها به عنوان بشارت و اطمینان قلب، در حقیقت نفی هر گونه عاملی (توانایی نیروها از نظر عِدّه و عُدِّه، امداد ملائکه و ... )، غیر از خواست الهی در پیروزیهاست.


7 انحصار پیروزی آفرینی به خداوند، برخاسته از عزّت و اقتدار مطلق اوست.

و ما النّصر الّا من عند اللّه العزیز الحکیم


8 تعلق نصرت الهی به پیکارگران اهل صبر و تقوا، برخاسته از حکمت خداوند

ان تصبروا و تتّقوا ... و ما النّصر الّا من عند اللّه العزیز الحکیم


9 ضرورت اتّکای اهل ایمان، تنها به خداوند، برای نیل به پیروزی

فلیتوکل المؤمنون ... و ما النّصر الّا من عند اللّه العزیز الحکیم


10 تحقق اطمینان قلب، با امدادهای الهی

و لتطمئنّ قلوبکم به و ما النّصر الّا من عند اللّه العزیز الحکیم


11 خداوند، تنها محور جریان همه هستی و تمامی تغییرات و تحولات اجتماعی

یمددکم ربّکم بخسمة الاف ... و ما جعله اللّه الّا بشری ... و ما النّصر الّا من عند اللّه

چنانچه ملائکه نقش تعیین کننده ای نداشته باشند، بلکه نقش بشارتی آنان نیز به جعل خداوند باشد (و ما جعله اللّه ... ) و تنها باید پیروزی از جانب خداوند اعطا شود، معلوم می شود که سررشته تمام امور به دست و خواست خداوند است و هیچ چیز نمی تواند آدمی و جهان را از خدا بی نیاز کند.


12 خداوند، «عزیز» (پیروز شکست ناپذیر) و «حکیم» است.

من عند اللّه العزیز الحکیم


آفرینش:

تدبیر آفرینش 11

اسماء و صفات:

حکیم 4، 12 ; عزیز 4، 12 ; صفات جمال 4، 7، 12

اطمینان:

عوامل اطمینان 1، 10

اللّه:

امدادهای اللّه 8، 10 ; حکمت اللّه 5، 8 ; عزت اللّه 5، 7 ; قدرت اللّه 7

امدادهای غیبی: 1

پیروزی: 1، 2، 4، 5، 6

عوامل پیروزی 1، 2، 4، 5، 6 7، 9

تاریخ:

فلسفه تاریخ 11

تقویت روحیه: 2

توکّل: 9

به خدا 9

جامعه:

تحولات در جامعه 11

جهاد:

عوامل پیروزی در جهاد 1، 2، 4، 5، 6

دشمنان: 4

قلب:

اطمینان قلب 2، 3، 10

مجاهدان:

امداد به مجاهدان 1 ; بشارت به مجاهدان 2 ; مجاهدان صابر 8 ; مجاهدان متّقی 8

ملائکه:

امداد 1، 6، 10

مؤمنان:

پیروزی مؤمنان 5، 6 ; توکل مؤمنان 9